Zo zit het met studiefinanciering

Sinds het nieuwe stelsel voor studiefinanciering in 2015 in werk is gesteld, zijn hier veel vragen over. Waar heb je recht op en hoe zit het met terugbetalen? Hier vind je antwoorden.

Studiefinanciering sinds 2015

Studiefinanciering bestaat uit vier onderdelen: een lening, een studenten reisproduct, collegegeldkrediet en een aanvullende beurs. De eerste drie zijn voor alle studenten, maar deze laatste is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Sinds 2015 is het nieuwe stelsel ingegaan. Dit betekent dat de lening (voorheen en bij mbo basisbeurs) geen gift meer is. Indien binnen 10 jaar het diploma behaald wordt, zijn de aanvullende beurs en het studenten reisproduct wel een gift. Collegegeldkrediet kan extra worden afgenomen, maar wordt uiteindelijk wel een studieschuld. In dit artikel vind je meer informatie over waar je recht op hebt, hoe het zit met de voorwaarden bij een studieschuld en of het gaat om een gift of lening?

Wanneer heb je recht op studiefinanciering?

Als je jonger bent dan 30 jaar en een voltijdopleiding aan een erkende hogeschool of universiteit volgt is het mogelijk om studiefinanciering aan te vragen. Het is het beste om dit te doen uiterlijk drie maanden voordat je opleiding begint. Enkele belangrijke voorwaarden bij het aanvragen van studiefinanciering:
– Je moet je aanvraag doen binnen een studiejaar voor een periode waarin je recht hebt op studiefinanciering en mag in die periode niet ouder zijn dan 30 jaar
– Je volgt een voltijds of duale opleiding aan een hogeschool of universiteit van minimaal 1 jaar of langer
– Je hebt de Nederlandse nationaliteit. Ook als niet-Nederlander kunnen er mogelijkheden zijn om met een verblijfsvergunning type II, III of IV studiefinanciering aan te vragen.

Is mijn studiefinanciering een gift of lening?

Er zijn speciale regels voor de studiefinanciering. In sommige gevallen gaat het om een gift, in andere gevallen om een lening. Sinds het nieuwe stelsel is de basisbeurs veranderd in een lening. Deze zal dus altijd terugbetaald moeten worden. Indien een diploma binnen 10 jaar is betaald, hoeven het studenten reisproduct en een aanvullende beurs niet terugbetaald te worden. Ook een collegegeldkrediet, wat bovenop de standaard studiefinanciering kan worden aangevraagd, is een lening die moet worden terugbetaald. De eerste 5 maanden studiefinanciering zijn altijd een gift. Voor mbo gelden andere regels.

Studiefinanciering en afbetalen studieschuld

Wanneer je klaar bent met studeren, moet je je leningen gaan terugbetalen. Echter hoef je je studieschuld niet direct af te lossen. Als je recht op studiefinanciering stopt, begint vanaf 1 januari van het jaar erop de aanloopfase van twee jaar. In deze periode ben je nog niet verplicht om terug te betalen (maar het mag wel). Na twee jaar begint de aflosfase. Door middel van maandelijkse maandbedragen ga je dan de studieschuld aflossen. Deze aflosfase duurt 15 jaar onder het oude stelsel en 35 jaar onder het nieuwe stelsel. Hoe hoog het maandelijks te betalen bedrag is hangt af van de hoogte van de studieschuld en het rentepercentage van dat moment. Kun je nog niet terugbetalen om welke reden dan ook? Het is mogelijk om een aflossingsvrije periode van maximaal 5 jaar (60 maanden) aan te vragen.

Heb je nog vragen over studiefinanciering? Bekijk dan de website van DUO voor meer informatie.