Sociaal krediet aanvragen bij de Gemeentelijke Kredietbank

Wanneer je bij reguliere banken niet in aanmerking komt voor krediet, is sociaal krediet aanvragen bij de Gemeentelijke Kredietbank dat misschien wel! In dit artikel vind je meer informatie over de GKB en de mogelijkheden om extra geld te lenen in verschillende financiële situaties.

Waarom sociaal krediet aanvragen?

Sociaal krediet is de naam die wordt gegeven aan leningen die worden verstrekt door de Gemeentelijke Kredietbanken. Dit zijn geen commerciële banken, maar banken zonder winstoogmerk. Ook wordt er gekeken naar je persoonlijke situatie en of iemand veilig geld kan lenen. Veel mensen die bij reguliere banken niet in aanmerking komen voor een krediet, kloppen bij de GKB aan voor een sociaal krediet. Denk bijvoorbeeld aan degenen met een laag inkomen of degenen die leven van een AOW uitkering.

Hoe werkt sociaal krediet aanvragen bij de Gemeentelijke Kredietbank?

Bij een sociaal krediet maak je van te voren afspraken over de hoogte van de lening, de rente en is het vooraf helemaal duidelijk wat de maandelijkse lasten zullen zijn. Omdat de Gemeentelijke Kredietbank leningen op maat verschaft, wordt er ook altijd gekeken naar de last die de lening met zich meebrengt en of het verantwoord is om de lening af te sluiten. Omdat het doel van de GKB niet is om winst te maken, zijn de voorwaarden van deze leningen vaak gunstiger dan bij reguliere banken.

Voorwaarden sociaal krediet aanvragen

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat je sociaal krediet kunt aanvragen. Zo gelden er altijd de volgende voorwaarden:
– De kredietafnemer moet minimaal achttien jaar oud zijn
– De kredietafnemer moet wonen in het werkgebied van de bank

Daarnaast kunnen moet de kredietafnemer aan één (of meer) van de volgende voorwaarden voldoen:
– Het inkomen van de kredietafnemer is lager dan 130% van het minimumloon
– De kredietafnemer is ouder dan 65 jaar
– Er is sprake van een negatieve BKR codering bij het Bureau Krediet Registratie of de kredietafnemer heeft ernstige schulden

Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om minder dan 500 euro te lenen bij de Gemeentelijke Kredietbank.

Sociaal krediet aanvragen in de praktijk

Wanneer je bij de GKB een sociaal krediet aanvraagt, wordt deze aanvraag zo snel mogelijk in behandeling genomen. Er wordt altijd een toetsing gedaan bij het Bureau Krediet Registratie, om een beoordeling te kunnen maken van de krediethistorie en financiële situatie van de kredietafnemer. De GKB stuurt vervolgens een brief. Wanneer er een mogelijkheid is tot een sociaal krediet, staat in de brief vermeldt hoeveel men kan lenen en wat de stappen zijn die moeten worden ondernomen. Wanneer de kredietovereenkomst is getekend, ontvangt de kredietafnemer het geld. Indien in de brief staat dat een sociaal krediet niet mogelijk is, staat daar altijd een reden bij vermeldt. Uiteraard kan men altijd contact opnemen voor verdere toelichting.

Uiteraard is het belangrijk dat je ook bij sociaal krediet aan je betalingsverplichtingen voldoet. Geef ook wijzigingen op tijd door. Wanneer een sociaal krediet niet de uitkomst blijkt in een bepaalde situatie, kun je via de GKB ook andere schuldhulpverlening aanvragen, zoals schuldhulpbemiddeling of toetreding tot de WSNP.