De Risicometer Leningen van het Nibud helpt je verantwoord lenen

De Risicometer Leningen van het Nibud is in het leven geroepen om geldproblemen naar aanleiding van een lening te voorkomen. Lees hier meer en doe er je voordeel mee!

Waarom een Risicometer Leningen?

Tegenwoordig hebben 660.000 huishoudens in Nederland (8,8%) een persoonlijke lening, of doorlopend krediet, van gemiddeld bijna 12.000 euro. Onderzoek wijst uit dat in bijna een kwart van de gevallen, de lening een zware wissel trekt op de financiële situatie van de huishoudens. Om die reden heeft Nibud besloten een Risicometer Leningen in het leven te roepen en zo Nederlanders te behoeden voor grote of onhaalbare leningen. Door de Risicometer goed te bestuderen voor je een lening afsluit, voorkom je dus betalingsachterstanden en schulden!

In welk opzicht is de Risicometer Leningen anders dan reguliere rekentools?

Op de website van iedere kredietverstrekker vind je rekentools en leencalculators, die een beeld zouden moeten geven van de financiële lasten die een lening met zich meebrengt. De Risicometer Leningen gaat echter verder. Er wordt naar de volledige situatie gekeken, waardoor men beter kan bepalen of een specifieke lening op dat moment binnen het budget past. Zo hoopt het Nibud situaties van betalingsachterstanden of financiële stress te helpen vermijden. Uiteraard blijft de verantwoordelijkheid bij de consument zelf. De risicometer biedt een leidraad.

Risicometer Leningen en overkreditering

Een fenomeen dat we veel zien is overkreditering. Volgens de Wet Financieel Toezicht zijn het de kredietverstrekkers die hierop moeten toezien. Echter is er geen duidelijke definitie van dit begrip en blijkt in de praktijk vaak dat kredietverleners geen complete controle doen naar de situatie van de consument. Zo is het mogelijk dat een huishouden een te hoge lening afneemt en de maandelijkse kosten als een zware financiële last ervaart. Helaas zijn de gevolgen van overkreditering vaak erg groot, zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat men betalingsachterstanden oploopt en een negatieve BKR registratie krijgt.

Verantwoord lenen met de Risicometer Leningen

De Risicometer Leningen heeft als doel om ervoor te zorgen dat men verantwoord leent, en alleen wanneer dat noodzakelijk is. Het kan voorkomen dat er geen buffer is, en er een (huishoudelijk) apparaat vervangen moet worden bijvoorbeeld. Lenen is niet direct onveilig, maar het is dan wel belangrijk om goed na te gaan wat de financiële situatie is, en wat er bijvoorbeeld met de lening zou gebeuren als men werkloos raakt.

Hoe werkt de Risicometer Leningen?

Om na te gaan hoe verantwoord je lening is, kijkt de Risicometer Leningen naar je inkomen, woonsituatie, of je een auto hebt et cetera. Er wordt gekeken naar maandelijkse lasten zoals boodschappen en kleding. Op die manier kan een realistische schatting worden gemaakt van hoe een bepaalde lening in het budget past en waar je eventueel moet oppassen voor geldproblemen.
Kortom, door voordat je een lening afsluit na te gaan hoe deze lening uitpakt in jouw persoonlijke situatie, voorkom je onnodige risico’s of hoge kosten. Verantwoord lenen luidt het devies!