Hoe zit het met schulden bij DUO?

Bijna iedere student heeft schulden bij DUO. Maar hoe zit het met schulden als gevolg van studiefinanciering en wat zijn de voorwaarden?

Schulden bij DUO

Wanneer je studeert krijg je te maken met kosten als collegegeld, studiematerialen, huisvesting en levensonderhoud. Er is daarom studiefinanciering, inclusief mogelijkheid om een speciale lening voor studenten af te nemen. Dit is geregeld via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Omdat veel studenten niet precies weten hoe het werkt met schulden bij DUO en de nieuwe regels van het leenstelsel geven we in dit artikel toelichting.

Het nieuwe leenstelsel en schulden bij DUO

Sinds het studiejaar 2015-2016 zijn de regels voor het nieuw leenstelsel in werking getreden. Dit betekent onder andere dat de basisbeurs voor nieuwe bachelor- en masterstudenten in het hoger onderwijs is afgeschaft. Het is daarom alleen mogelijk om een aanvullende beurs en een studentenreisproduct als gift te ontvangen (wanneer het diploma binnen 10 jaar wordt behaald) en daarnaast kun je geld lenen. In de praktijk betekent dit dat meer studenten achterblijven met een studieschuld bij DUO.

Schulden bij DUO en hoeveel kan ik lenen?

Ondanks dat de kosten voor lenen bij DUO relatief laag zijn, blijft het feit dat geld lenen geld kost. Het is dus belangrijk om na te gaan of een lening voor jou noodzakelijk is, en zo ja, om hoeveel geld het dan gaat. Je moet uiteraard het geleende bedrag terugbetalen plus eventuele rente. Het rentepercentage wordt steeds voor 5 jaar vastgelegd, waardoor je geen volledig zicht hebt op de kosten van je lening als je deze over een langere termijn terugbetaald. Het is daarom nuttig je persoonlijke situatie eens te bekijken en na te gaan hoeveel je noodzakelijk moet lenen. Een studieschuld kan later een behoorlijk impact hebben op je budget.

Een stappenplan om schulden bij DUO te voorkomen

Wanneer je bekijkt wat een (toekomstige) schuld bij DUO precies betekent, kunnen de volgende tips je op weg helpen.
1. Breng je inkomsten in kaart
Je hebt vaak inkomsten uit verschillende bronnen. Denk aan een aanvullende studiebeurs, bijdrage van je ouders, eventuele alimentatie, toeslagen, inkomsten uit een bijbaantje of eigen bedrijf, spaargeld en extra geld (zoals cadeaus, erfenis, belastingteruggave, vakantiegeld).
2. Breng je uitgaven in kaart
Ga na hoeveel geld jij maandelijks uitgeeft en waar je dit precies aan uitgeeft. Zo ontdek je of je bepaalde kostenposten kunt terugdringen en hoeveel je eventueel aan extra geld nodig zult hebben om maandelijks rond te komen.
3. Creëer een evenwicht
Wanneer je inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn, hoef je uiteraard geen geld te lenen. Maar wanneer dit niet het geval is kun je bekijken of er mogelijkheden zijn om je inkomsten te verhogen, je uitgaven te verlagen of beide. Een laatste optie is om een lening af te sluiten.

Schulden bij DUO vermijden: enkele tips

Liever een schuld vermijden? Budgetteren hoeft niet lastig te zijn! Met deze tips voorkom je dat een hoge lening bij DUO noodzakelijk is:
– Wanneer er extra inkomsten zijn (bijvoorbeeld omdat je minder uitgeeft of meer gaat verdienen) zet je lening dan stop of verlaag het bedrag dat je leent
– Maak gebruik van het Financieel Studieplan
– Maak een overzicht van je inkomsten en uitgaven met het Financieel Studieplan

Wanneer je voor 2015 een studieschuld bij DUO hebt opgebouwd, heb je 15 jaar om je schuld, inclusief rente, af te betalen. In het nieuwe leenstelsel heb je 35 jaar de tijd. Wanneer je in de overgangsfase valt, kun je zelf bepalen welke termijn wordt gehanteerd over jouw studieschuld. Heb jij al eens stilgestaan bij schulden bij DUO en wat dit in de toekomst voor jou betekend?