BKR registratie: wat staat er bij het BKR vermeld?

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) houdt kredietgegevens van alle Nederlanders bij. Ontdek hier wat een BKR registratie precies inhoudt!

Wat is een BKR registratie?

Het BKR houdt bij welk krediet op jouw naam staat en heeft gegevens tot vijf jaar terug. In Nederland zijn ondernemingen namelijk verplicht om na te gaan of jij openstaande leningen of betalingsachterstanden hebt. Alle bijzonderheden staan geregistreerd bij het BKR. Het doel hiervan is te voorkomen dat men meer betalingsverplichtingen aangaat dan haalbaar. Zo wordt het risico op geldproblemen verkleint. De BKR gegevens zijn alleen in te zien door jou zelf en de kredietbedrijven die gegevens opvragen voordat ze een lening verstrekken.

Heb ik een BKR registratie?

Voordat je (negatief) geregistreerd wordt, is het bedrijf verplicht hier een waarschuwing voor te geven. Wanneer je vervolgens binnen drie maanden niet betaald, komt er een negatieve BKR registratie achter je naam. Vanaf 1 december 2016 gaat het om alle kredieten boven 250 euro met een looptijd van langer dan één maand. Voorheen ging het enkel om kredieten boven de 500 euro met een looptijd langer dan drie maanden.

Is een BKR registratie altijd negatief?

Een BKR registratie is op zich niet iets negatiefs. Wanneer jij een krediet afneemt, wordt dit in het systeem van het Bureau Krediet Registratie verwerkt. Deze registratie heeft verder geen negatieve gevolgen. Echter wordt een BKR registratie negatief wanneer jij een betalingsachterstand hebt opgelopen, dat wil zeggen dat je drie maanden achtereen niet aan je betalingsverplichtingen hebt voldaan. De code van de BKR registratie wordt dan veranderd, wat wel gevolgen heeft voor je kredietwaardigheid. Zelfs na het afbetalen van de lening kan deze negatieve registratie tot vijf jaar blijven staan. Het is dus zaak dat als jij een krediet afneemt, je zeker bent dat je deze op tijd kunt betalen, zelfs als je financiële situatie verandert door de jaren heen. Twijfel jij over de betalingsverplichtingen die een lening met zich meebrengt? Gebruik dan de risicometer leningen van het Nibud om een realistische inschatting te maken.

Een onterechte BKR registratie

Als jij van mening bent dat jouw negatieve BKR registratie onterecht is (bijvoorbeeld omdat je geen melding hebt gekregen van een betalingsachterstand), dan kun je hier bezwaar op maken. Je dient dan eerst een verzoek tot correctie in bij de kredietinstelling die verantwoordelijk is voor de melding. Als het inderdaad gaat om een fout, zullen deze gecorrigeerd worden. Het is niet mogelijk om de gegevens via het BKR zelf te wijzigen. Is er een conflict of geschil? Je kunt dan je situatie voorleggen aan de Geschillencommissie van het Bureau Krediet Registratie. De uitspraak van deze commissie is bindend en bepaald dus of jouw BKR registratie terecht is of niet.

De gevolgen van een negatieve registratie zijn dat jij niet zomaar een nieuw krediet kunt afsluiten. Het gaat daarbij om alle soorten leningen: doorlopend krediet, persoonlijk krediet, een aankoop op afbetaling of het aanvragen van een creditcard. Het is dus belangrijk om te zorgen dat je een negatieve BKR voorkomt. Ga dus voordat je een lening afsluit goed na of deze haalbaar is met jouw financiële situatie.