Zorgverzekeringen en vergoedingen: zorg vergoed uit de basisverzekering

Een ziektekostenverzekering is in Nederland verplicht. Maar wat wordt er nu allemaal vergoed vanuit de basisverzekering? Waar moet je op letten? Wat zijn de verschillen tussen de basisverzekering bij verschillende aanbieders? In dit artikel vind je antwoorden op veelgestelde vragen.

Zorg vergoed uit de basisverzekering is zo geregeld

De overheid bepaalt in Nederland welke zorgkosten er worden gedekt uit het basispakket en welke niet. De kosten voor een huisartsenbezoek, ziekenhuiskosten, kosten voor een psychiater of apotheek vallen onder de zorg die wordt vergoed uit de basisverzekering. Om deze zorg te krijgen is er vaak een verwijzing nodig van de huisarts naar een medisch specialist. Over het algemeen zijn de zorgkosten die worden vergoed uit de basisverzekering noodzakelijke zorg.

Zorg vergoed uit de basisverzekering en eigen risico

Wanneer je een zorgverzekering afsluit, moet je rekening houden met het eigen risico. Dit is het bedrag dat je moet betalen wanneer je gebruik maakt van zorg. Dit dus bovenop de maandelijkse premie. De bijdrage die je zelf moet betalen om zorg te krijgen in Nederland is wettelijk vastgesteld op 385 euro per jaar. Wanneer je dus kosten maakt, moet je de eerste 385 dus zelf betalen. Alle zorgkosten daarboven zijn voor de rekening van de zorgverzekeraar. Het eigen risico is alleen van toepassing op zorg uit de basisverzekering.

Dit is de zorg vergoed uit de basisverzekering

Tot de zorg die uit de basisverzekering wordt vergoed behoren:
– Zorg door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen
– Ziekenhuisverblijf
– Wijkverpleging
– Medicijnen
– Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en behandelingen door psychiater en psycholoog
– Hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking
– Fysiotherapie tot 18 jaar
– Zorgkosten bij een kaakchirurg
– Kunstgebid
– Fluoridebehandeling voor kinderen jonger dan 6 jaar oud die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen
– Ziekenvervoer
– Vervoer van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf bij intensieve kindzorg
– Kraamzorg
– Maximaal 3 behandeluren voor dieetadvies
– Vlokkentest of vruchtwaterpunctie bij een positieve Niet-Invasieve Prenatale Test die vrouwen in het buitenland hebben ondergaan
– Drie ivf-behandelingen
– Een programma waarmee je kunt stoppen met roken
– Zorg voor gehandicapten die niet goed horen, zien of een taalontwikkelingsstoornis hebben
– Revalidatiezorg voor ouderen
– Operatie van het bovenooglid wanneer je door een slap of verlamd ooglid bijna niet meer kunt zien
– Het plaatsen van een borstprothese bij vrouwen of transvrouwen die geen borstgroei hebben.
– Een besnijdenis die medisch noodzakelijk is
– Noodzakelijke fysiotherapie en oefentherapie
– Een implantaat voor jongeren die blijvende snij-en hoektanden missen
– Opvang en zorg wanneer je door medische redenen tijdelijk niet thuis kunt wonen

Aanvullende verzekeringen en zorg vergoed uit de basisverzekering

Moet jij zorgkosten maken die buiten het basispakket vallen? Het kan in zo’n geval aan te raden zijn om een aanvullende verzekering af te sluiten om deze kosten op te vangen. Aanvullende verzekeringen dekken onder andere fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen, lenzen en brillen en extra vergoeding in het buitenland. Het is verstandig verschillende pakketten met elkaar te vergelijken voor het afsluiten van een passende verzekering. Over zorg vergoed uit de aanvullende verzekering hoef je geen eigen risico te betalen.