Sociale kredietverlening bij de Gemeentelijke Kredietbank

Wanneer je bij een commerciële bank geen lening kunt krijgen, kom je soms wel voor sociale kredietverlening bij de Gemeentelijke Kredietbank in aanmerking. Lees hier meer over sociale leningen en de voorwaarden!

Waarom sociale kredietverlening?

De meest voorkomende reden dat mensen niet in aanmerking komen voor reguliere leningen, is het feit dat het inkomen lager is dan gemiddeld. Ook leeftijd of schulden kunnen een reden zijn voor afwijzing van een krediet aanvraag. In sommige gevallen kom je bij de Gemeentelijke Kredietbank wel in aanmerking voor een sociale lening. De Gemeentelijke Kredietbank is namelijk een non-profit organisatie die verantwoord lenen voor iedereen toegankelijk maakt. Voor je in aanmerking komt voor een sociale lening wordt er dan ook gekeken naar de persoonlijke situatie en budget. Rentepercentages worden van te voren vastgelegd en zijn gunstiger dan bij de meeste banken. Een sociale lening brengt op die manier minder risico’s met zich mee.

Voor wie is sociale kredietverlening bij de Gemeentelijke Kredietbank?

Een sociale lening bij de Gemeentelijke Kredietbank kan worden aangevraagd wanneer je ouder bent dan 18 jaar en behoort tot de gemeente die onder het werkgebied valt van de Gemeentelijke Kredietbank. Daarnaast hanteert de Gemeentelijke Kredietbank enkele voorwaarden:
– Het inkomen is lager dan 130% van het minimumloon
– U bent 65 jaar of ouder
– Er is sprake van een achterstandscodering bij het BKR of problematische schulden

Wanneer aan één of meerdere van bovenstaande voorwaarden is voldaan kan je mogelijk een sociale lening afsluiten bij de Gemeentelijke Kredietbank.Daarbij is een lening van minder dan 500 euro is niet mogelijk.
Let op: bij schulden is een intakegesprek noodzakelijk. Zo kan een beeld verkregen worden van de persoonlijke en financiële situatie. Uit dit gesprek moet blijken of een sociale lening of een andere vorm van schuldhulpverlening de oplossing is.

Sociale kredietverlening bij de Gemeentelijke Kredietbank in de praktijk

Hoe gaat een aanvraag voor sociale kredietverlening in zijn werk en wat moet je zelf doen? In de praktijk gaat een aanvraag als volgt. Nadat de Gemeentelijke Kredietbank je kredietaanvraagformulier heeft ontvangen, wordt bekeken of u een lening kunt afsluiten. Gegevens van het Bureau Krediet Registratie (BKR) worden hierbij opgevraagd. Je ontvangt een brief met de mogelijkheden. Indien je voor een sociale lening in aanmerking komt, staat in de brief vermeld hoeveel je kunt lenen en wat jij moet doen. Er is tevens een kredietovereenkomst inbegrepen. Deze dien je te ondertekenen en terug te sturen. De lening wordt dan uitbetaald. Het is daarbij heel belangrijk dat je op tijd je lening aflost. Te laat betalen kan tot een vertragingsboete leiden. Geef ook wijzigingen (op tijd) door.

De kosten van sociale kredietverlening bij de Gemeentelijke Kredietbank

Het lenen van geld via de Gemeentelijke Kredietbank is altijd goedkoper dan lenen via reguliere banken. Dit omdat de Gemeentelijke Kredietbank geen winst hoeft te maken. De rentepercentages lopen op tot maximaal 14% bij een persoonlijke lening van 500 euro. Voor de precieze tarieven kun je de website van de Kredietbank in jouw gemeente raadplegen.